Aktywności środa 10.06

Temat: Tyle samo

Cele:


* Dziecko potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem

* Dziecko poprawnie posługuje się terminem „tyle samo”

* Dziecko przeprowadza proste działania matematyczne przy pomocy liczmanów

* Dziecko potrafi skupić się przez niedługi czas skupiając się na wrażeniach słuchowych


Przebieg:


1. Przywitanka - posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi, utrwalanie swojego imienia i nazwiska.


Rodzice witają się z dzieckiem w sposób bardzo oficjalny, ale jednocześnie bardzo ważny. Mówią „Dzień dobry! Nazywam się……… (mówimy pełne imię i nazwisko). A ty, kim jesteś?”

Wszyscy wiemy, że dzieci najefektywniej uczą się i utrwalają wszelkie wiadomości poprzez zabawę, w związku z czym warto zmienić ton głosu, przybrać śmieszną pozę, albo po prostu na zakończenie się elegancko ukłonić. Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko: użyło zwrotu grzecznościowego, przedstawiło się pełnym imieniem i nazwiskiem.


2. „Tyle samo” – zabawy matematyczne: przeliczanie, dopełnianie, rozdzielanie po tyle samo


Środki dydaktyczne: 
Owoce sezonowe – truskawki, czereśnie (w zastępstwie, ewentualnie nakrętki od butelek, klocki lego, łyżeczki, kredki – wszystko, co możemy potraktować jako liczman)


Rodzic razem z dzieckiem siadają przy stole, rozdaje każdemu po pięć liczmanów (najlepiej drobne owoce). Zadaniem dziecka jest układać w rzędzie tyle liczmanów, ile rodzic. Rodzic głośno komentuje to, co robi, np. „zobaczmy, co się stanie, jeśli zabiorę jedną truskawkę?”. Za każdym razem przeliczamy głośno cały zbiór.

Warto dać dziecku po piec różnych liczmanów (np. truskawek, czereśni i ogórków). Układamy zbiory analogicznie do pierwszej wersji, dodatkowo segregujemy wg wybranej cechy np. koloru.


3. „W sadzie” – zabawa z elementami skłonu


Dziecko maszeruje po pokoju (zwracamy uwagę na pozycje – plecy wyprostowane, kolana wędrują ku górze). Na hasło „owoc!” dziecko oraz rodzic stają w lekkim rozkroku i schylają się po owoc starając się, aby nogi pozostały wyprostowane.


4. „Odgłosy przyrody” – wsłuchiwanie się w dźwięki natury


Rodzic siada z dzieckiem przy otwartym oknie. Najkorzystniej byłoby, żeby usiało mu na kolanach, przytulone. Zarówno dziecko, jak i rodzic zamykają oczy. Najważniejszym zadaniem w tej zabawie jest uważne słuchanie – należy wsłuchiwać się w dźwięki otoczenia, aż usłyszymy np. świergot ptaków. Jeśli trudno o takie dźwięki w Państwa domach, można skorzystać z nagarnia w Internecie, np. 
https://www.youtube.com/watch?v=UGVer-XSNVI . Podczas tego ćwiczenia delikatnym głosem Rodzic pomaga dziecku różnicować poszczególne dźwięki. Dzięki takie prostej formie aktywności dzieci ćwiczą analizę słuchową oraz doskonalą umiejętność skupiania się, lecz największą korzyścią jest wyciszenie się i pogłębienie więzi emocjonalnej z rodzicem.