Aktywności poniedziałek 15.06

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie razem z dzieckiem wykonanych zadań. Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.

Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.

link do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1Jag1TA9VcWdK_mNITDWBlctj1MZ_m_8h/view?usp=sharing


Krąg tematyczny: W wiejskiej zagrodzie

 

Temat: W zagrodzie

Cele:

– dziecko ogląda książki i wyszukuje w nich ilustracje na wybrany temat

– dziecko uczestniczy w zabawie ruchowej

– dziecko wie, jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie, rozpoznaje i nazywa je

– dziecko wchodzi w rolę w czasie zabawy ruchowej, naśladuje zwierzęta poprzez ruchy i gesty

– dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych


„Wokół nas” – przygotowanie kącika tematycznego z książkami, ilustracjami, albumami oraz figurkami zwierząt z gospodarstwa wiejskiego w pokoju dziecka na cały tydzień.


1. „Koguty i kurczątka”
 – zabawa ruchowa

Mama klaszcze rytmicznie, wolno, a dziecko chodzi na palcach jak duży kogut. Gdy mama zacznie klaskać szybko dziecko biega jak kurczaczek.


2. 
„Wiejska zagroda” – poznawanie elementów zagrody z różnych materiałów źródłowych; rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie zwierząt gospodarskich; wysłuchanie ciekawostek.


3. „Mieszkańcy zagrody”
 – zabawa naśladowcza, ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt w gospodarstwie wiejskim; doskonalenie koncentracji uwagi oraz umiejętności szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy.


4. „Dom dla zwierząt”
 – zabawa manipulacyjna; budowanie wiejskiej zagrody z klocków; tworzenie pionowych i poziomych konstrukcji z zachowaniem zasady równowagi.


• „Króliczki”
 – zabawa orientacyjno-porządkowa

Mama wyklaskuje rytm, a dzieci króliczki swobodnie skaczą po dywanie. Na przerwę w grze każdy króliczek powinien jak najszybciej podbiec do swojego domku(zaznaczamy dziecku miejsce i pokazujemy przed zabawą).