Aktywności wtorek 16.06

Temat: Hałasy na wiejskim podwórku

Cele:

– Dziecko rozwija skoczność i sprężystość

– Dziecko z uwagą słucha utworu

– Dziecko rozpoznaje zwierzęta na podstawie wydawanych przez nie dźwięków naśladuje dźwięki zwierząt

– Dziecko usprawnia narządy artykulacyjne w czasie ćwiczeń naśladowczych

– Dziecko buduje właściwe wzorce postępowania

– Dziecko wie, czym karmić wybrane wiejskie zwierzęta


Przebieg:

1. „Skok przez przeszkodę” – zabawa ruchowa z elementami skoków.


2. „Na podwórku”
 – słuchanie utworu T. Fiutowskiej, wzbogacanie form odbioru literatury, kształtowanie umiejętności odgrywania ról, wykorzystanie fragmentu utworu do ćwiczeń ortofonicznych, poznanie sposobów odżywiania się zwierząt.


DZIECKO: Jestem Hania. Rano wstaję

i zwierzętom pokarm daję.

(Zbliża się do Kury)

KURA: Ko, ko, ko…

HANIA: Kurko, dam ci w misce ziarnek trochę.

KURA: O te ziarna właśnie proszę…

KROWA: Muu, muu, muu…

HANIA: Już ci daję trawę, krówko.

KROWA: Teraz pójdzie mi na zdrówko.

KOŃ: Ihiha, ihiha…

HANIA: Siwku, jest dla ciebie garstka owsa…

KOŃ: Jeszcze jedną mogę dostać?

HANIA: Dla ciebie mam piesku, kość.

PIES: Kości nigdy dość.

KOT: Miau, miau, miau…

HANIA: A dla ciebie mleko, kotku…

KOT: Postaw miskę tu, przy schodku.

ŚWINKA: Kwik, kwik, kwik…

HANIA: Świnko, do korytka sypię jadło…

ŚWINKA: Jeszcze trochę, by się zjadło…

HANIA (ogląda się, zwierzęta jedzą):

Czerwiec • W wiejskiej zagrodzie 211

Każdy dostał swoje danie.

Ja też idę na śniadanie!


Teresa Fiutowska

Źródło: T. Fiutowska, „Na podwórku” [w:] Ożyńska-Zborowska H., „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa

Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 263–264Mama czyta utwór, a dziecko naśladuje głosy zwierząt.


3. „Kwa, kwa i kukuryku”
 – zabawy logopedyczne.

doskonalenie aparatu mowy oraz słuchu; rozpoznawanie, naśladowanie odgłosów zwierząt z gospodarstwa.


Rodzic włącza dziecku odgłosy zwierząt, dziecko odgaduje, a potem je naśladuje.


4. „Głodne zwierzęta”
 – zabawa dydaktyczna
rozmowa na temat konieczności zaspokajania 
potrzeb zwierząt przez człowieka, np. odpoczynku, zapewnienia schronienia, pożywienia.

Rodzic i dziecko przyporządkowują poszczególnym zwierzętom odpowiedni rodzaj pokarmu.


• „Berek”
 – zabawa bieżna na podwórku