Aktywności środa 17.06

Temat: Rodziny zwierząt.

 

Cele:

– Dziecko wchodzi w rolę w czasie zabawy ruchowej, naśladuje zwierzęta poprzez ruchy i gesty

– Dziecko wzbogaca słownik o nazwy zwierząt i ich młodych łączy młode osobniki z dorosłymi

– Dziecko słucha piosenki i omawia jej treść , rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne

– Dziecko rozwija skoczność i sprężystość

Przebieg:


1.
 „Mieszkańcy zagrody” – zabawa naśladowcza, ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt w gospodarstwie wiejskim; doskonalenie koncentracji uwagi oraz umiejętności szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy.


2. „Młode i ich mamy”
 – porządkowanie ilustracji, tworzenie kolekcji: osobniki dorosłe i ich młode, nazywanie poszczególnych przedstawicieli zwierząt, np.: kura – kurczę, krowa – cielę, gęś –gąsię; wyszukiwanie podobieństw i różnic między młodymi i rodzicami, doskonalenie motoryki małej w czasie kierunkowych ruchów.


Środki dydaktyczne: Książeczki, ilustracje ze zwierzętami.


3. „Stary Donald”
 – prezentacja piosenki i rozmowa na temat jej treści; nauka utworu na zasadzie echa, próby śpiewania.


Mama włącza dziecku piosenkę. Podejmują próbę śpiewania razem.


4. „Skok przez przeszkodę”
 – zabawa ruchowa z elementami skoku.


Rodzic ustawia dziecku przeszkodę stosowną do jego możliwości. dziecko przeskakuje kilka razy.

Na spacerze: „Badacz przyrody” – swobodne obserwacje zmieniającego się otoczenia