Aktywności piątek 19.06

Temat: Zwierzyniec

Cele:

– Dziecko ćwiczy mięśnie narządów mowy
– Dziecko doskonali umiejętność liczenia, dostrzega kolejność i zgodnie z nią
– Dziecko zna liczebniki porządkowe od 1 do 4
– Dziecko łączy różne materiały, tworząc spójną kompozycję

Przebieg:

1. „Piórko” – ćwiczenia oddechowe; wspomaganie rozwoju aparatu oddechowego, dmuchanie na piórko z różnym natężeniem.


2. „Na pastwisku”
 – zabawa matematyczna; poznanie znaczenia liczebników porządkowych podczas 
ustawiania zwierząt w określonej kolejności na podstawie zabawy E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.


Mama prezentuje zwierzęta Po prezentacji zwierząt mówi, a dzieci naśladują:
Wyszły zwierzątka na spacer, pierwsza krówka, druga owieczka, trzecia kózka, czwarty konik. Przyjrzyjcie się im wszystkim, kto wyszedł na spacer pierwszy? Kto drugi? Kto trzeci? Kto czwarty? Spróbujcie ustawić zwierzątka w odpowiedniej kolejności.
Po chwili przerwy mama powtarza kolejność zwierząt, a przedszkolaki sprawdzają poprawnośćwykonania zadania.


Środki dydaktyczne: plastikowe zwierzątka.


3. „Baranek”
 – praca plastyczna; ozdabianie sylwety kawałkami włóczki, wydzieranie pasków papieru imitujących trawę dla baranka.


Mama z dzieckiem szkicują baranka. Dziecko ozdabia sylwetę dowolnymi materiałami.


4.„Na grzędzie”
 – zabawa ruchowa z elementami równowagi.


Mama na ziemi lub chodniku rysuje linię prostą. Dziecko ustawia się na jednym końcu linii i krok za krokiem, stopa za stopą przechodzą po niej. Balansują ciałem, by nie spaść z grzędy.


Miejcie się kochani najlepiej na świecie.