Angielski 6- latki

listopad

Holly imię dziewczynki-elfa

Bud imię chłopca-elfa

Mouse Myszka

Hedgehog Jeż

Squirrel Wiewiórka

Lista nowych struktur:

     Hello! Cześć!

     I’m Bud (Holly, Squirrel, Mouse). Jestem Bud

(Holly, Wiewiórka, Myszka).

     Look! Patrz!

     Help! Pomocy!

     It’s a boat! To jest łódka!

     Goodbye, Bud. Do widzenia, Bud.

     It’s … (Holly, Squirrel, Bud, Mouse). To jest ...

(Holly, Wiewiórka, Bud, Myszka).

     What’s your name? I’m … Jak się nazywasz?

Jestem/Mam na imię…

Lista nowych słów i zwrotów:

     leaves liście

     tree drzewo

     mushroom grzyb

     green zielony

     red czerwony

     yellow żółty

     brown brązowy

     orange pomarańczowy

     one jeden

     two dwa

     three trzy

     goodbye do widzenia

Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją

lub na które reagują:

     It’s autumn … Jest jesień...

     See the … Zobacz...

     In the wood today. Dziś w lesie.

     girls dziewczynki

     boys chłopcy

     everyone wszyscy

What colour is it? Jakiego to jest koloru?

     Look around the room and point to something… Rozejrzyj się po pokoju i wskaż coś ....

     What number is it? Jaka to liczba?

     How many? Ile?

     in a boat w łódce

     See you soon in the wood. Do zobaczenia

wkrótce w lesie.

     We can have some fun! Możemy się świetnie

bawić!

     Wave goodbye with me. Pomachaj ze mną na

do widzenia.

grudzień-luty

Lista nowych struktur:

     This is my (mum). To jest moja (mama).

     Who is it? Let’s see. Kto to jest? Zobaczmy.

     It’s a (leaf). To jest (liść).

     It’s (brown). To jest (brązowe).

     It’s a … green flower / orange bird / black leaf /

purple tree. To jest zielony kwiatek / pomarańczowy ptak / czarny liść / fioletowe drzewo.

Lista nowych słów i zwrotów:

     snowflakes płatki śniegu

     snowman bałwan

     bird ptak

     mum mama

     dad tata

     grandma babcia

     grandpa dziadek

     sister siostra

     brother brat

     white biały

     black czarny

     pink różowy

     purple fioletowy

     blue niebieski

     brown brązowy

     green zielony

     yellow żółty

     red czerwony

     orange pomarańczowy

     leaf liść

     tree drzewo

     flower kwiatek

     bird ptak

Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją

lub na które reagują:

     What season is it? Jaka jest pora roku?

     falling snow padający śnieg

     sleeping trees śpiące drzewa

     in the woods today dziś w lesie

     Who’s this? Kto to jest?

     Hello, children. Cześć dzieci.

     What is it? Co to jest?

     What colour is it ?Jakiego koloru jest…?

     Look around the room and point to something

… Rozejrzyj się po pokoju i wskaż coś ....

     pattern wzór