Ogłoszenie

Szanowni Rodzice !

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17 informuje, że działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) Pan Prezydent Miasta Siedlce wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 17 w Siedlcach w oddziałach dla dzieci 5-letnich i 6-letnich od 23 września do 27 września 2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17