Aktywności poniedziałek 22.06

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie razem z dzieckiem wykonanych zadań. Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.

Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.


link do pobrania:

 https://drive.google.com/drive/folders/1ByhOAzkEHW7yb0nQSRDbq-rz3Lt43YTS?usp=sharing

 
Krąg tematyczny: Planujemy letnie podróże

 

Temat: Środki lokomocji

Cele:

Dziecko potrafi powiedzieć drugiej osobie coś miłego

Dziecko doskonali umiejętność wypowiadania się

Dziecko skupia uwagę podczas oglądania książeczek

Dziecko nazywa znane mu środki transportu

Dziecko aktywnie uczestniczy w zabawie

Dziecko przedstawia towarzyszące mu emocje za pomocą obrazków

Przebieg:

1. „Powiedz mi coś miłego”- zabawa integracyjna


Dziecko siedzi z rodzicem i rodzeństwem( im więcej osób tym lepiej) tak, żeby każdy dobrze się widział. Zadaniem dziecka jest powiedzieć, każdemu członkowi rodziny coś miłego, np:

Mamusiu podobają mi się Twoje włosy, zawsze masz pięknie ułożone.

Braciszku lubię się z Tobą bawić klockami. itp.

Zabawa uczy wzajemnej życzliwości.

2.  „Czym podróżujemy?” – zabawa dydaktyczna na temat znajomości pojazdów.

 

Środki dydaktyczne: książki z ilustracjami środków transportowych

 

Oglądanie książeczek z ilustracjami przedstawiającymi środki transportu, podział środków na: lądowe, wodne, powietrzne. Dziecko rozpoznaje i nazywa znajome jemu pojazdy. Rozmowa na temat przystosowania poszczególnych pojazdów do poruszania się po lądzie, morzu i w powietrzu, np. samochód-koła, samolot- skrzydła, statek-kadłub.

3. „Rowerek” – zabawa ruchowa, rozwijająca duże grupy mięśniowe

Dziecko w pozycji leżącej na plecach unosi nogi zgięte w kolanach i lekko przyciągają je do siebie. Następnie na zmianę prostują raz jedną nogę, raz drugą, jakby jechały na rowerze. Zabawie może towarzyszyć krótka opowieść rodzica: Dzieci wybrały się na wycieczkę rowerową. Najpierw wolno podjeżdżały pod górkę, naciskały mocno na pedały. Po dotarciu na wzniesienie odpoczywały chwilę na górze(zatrzymanie) i szybko zjeżdżały z niej. Rodzic kilkakrotnie powtarza wjazd(zwolnienie) i zjazd(przyspieszenie).

4. „Symbole-nastroje"- zabawa doskonaląca nazywanie i rozpoznawanie emocji

Środki dydaktyczne: obrazki: słonko, chmurka, chmurka z piorunem (buźki na patyczkach-wesoła, smutna, zła).

Zabawa polega na oznaczaniu przez dziecko obrazkami swojego nastroju. Słonko-radość, chmurka-smutek, chmurka z piorunem-złość. Rodzic rozmawia z dzieckiem, pyta jak minął jemu dzień, co się wydarzyło miłego, niemiłego, trudnego. Dzięki tej zabawie, dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać konkretne emocje oraz ćwiczą rozpoznawanie odczuć w zakresie własnego samopoczucia.

Aktwności piątek 19.06

Temat: Zwierzyniec

Cele:

– Dziecko ćwiczy mięśnie narządów mowy
– Dziecko doskonali umiejętność liczenia, dostrzega kolejność i zgodnie z nią
– Dziecko zna liczebniki porządkowe od 1 do 4
– Dziecko łączy różne materiały, tworząc spójną kompozycję

 

Przebieg:

1. „Piórko” – ćwiczenia oddechowe; wspomaganie rozwoju aparatu oddechowego, dmuchanie na piórko z różnym natężeniem.


2. „Na pastwisku”
– zabawa matematyczna; poznanie znaczenia liczebników porządkowych podczas 
ustawiania zwierząt w określonej kolejności na podstawie zabawy E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Mama prezentuje zwierzęta Po prezentacji zwierząt mówi, a dzieci naśladują:
Wyszły zwierzątka na spacer, pierwsza krówka, druga owieczka, trzecia kózka, czwarty konik. Przyjrzyjcie się im wszystkim, kto wyszedł na spacer pierwszy? Kto drugi? Kto trzeci? Kto czwarty? Spróbujcie ustawić zwierzątka w odpowiedniej kolejności.
Po chwili przerwy mama powtarza kolejność zwierząt, a przedszkolaki sprawdzają poprawnośćwykonania zadania.


Środki dydaktyczne: plastikowe zwierzątka.


3. „Baranek”
– praca plastyczna; ozdabianie sylwety kawałkami włóczki, wydzieranie pasków papieru imitujących trawę dla baranka.


Mama z dzieckiem szkicują baranka. Dziecko ozdabia sylwetę dowolnymi materiałami.


4.„Na grzędzie”
– zabawa ruchowa z elementami równowagi.

Mama na ziemi lub chodniku rysuje linię prostą. Dziecko ustawia się na jednym końcu linii i krok za krokiem, stopa za stopą przechodzą po niej. Balansują ciałem, by nie spaść z grzędy.

Miejcie się kochani najlepiej na świecie.

Aktywności czwartek 18.06.

Temat: Co nam dają zwierzęta?

 

Cele:

– Dziecko zdobywa orientację w przestrzeni
–Dziecko poznaje produkty odzwierzęce

– Dziecko wchodzi w rolę w czasie zabawy ruchowej, naśladuje zwierzęta poprzez ruchy i gesty

– Dziecko eksperymentuje, porównuje przedmioty za pomocą dotyku

– Dziecko dba o bezpieczeństwo podczas zabawy z elementami pościgu

 

Przebieg:

1. „Poszukiwania motka wełny” – zabawa ruchowa typu ciepło – zimno; rozwijanie zdolności obserwowania otoczenia.


Mama ukrywa motek. Dziecko szuka słuchając sugestii "ciepło - zimno"

2. „Co nam dają zwierzęta” – wysłuchanie wiersza„Zwierzęta w gospodarstwie” S. Bacewicz jako wstępu do rozmowy na temat znaczenia hodowli zwierząt połączonej z degustacją produktów.

 

Zwierzęta w gospodarstwie

W gospodarstwie u człowieka

praca na zwierzęta czeka.

Konik ciągnie w wozie siano,

wozi jeźdźca też co rano.

Potem w stajni odpoczywa,

pięknie lśni na słońcu grzywa.

Krowa ciągle trawę żuje,

pyszne mleko produkuje.

Gdy w oborze sobie stoi,

człowiek co dzień ją wydoi.9

Owca na pastwisku staje,

miękką wełnę swą oddaje.

Śpi w owczarni aż do rana

i pilnuje się barana.

Świnka w tłuszczyk wciąż obrasta,

później będzie z niej omasta.

Gdy w chlewiku smacznie śpi,

o jedzeniu ciągle śni.

Kurka gdacze, z drugą gada

i na grzędzie jaja składa.

Bo w kurniku ma mieszkanie,

siedzi sobie w nim na sianie.

Kogut pianiem, to się zdarza,

często budzi gospodarza.

On nad ptactwem tu góruje

i w kurniku wciąż króluje.

Pies na wszystko ma baczenie

i pilnuje otoczenie.

A gdy bardzo jest zmęczony,

w budzie sobie śpi skulony.

Kot podchodzi w wielkiej ciszy,

bo w spiżarni łowi myszy.

I w stodole, kiedy pada,

wszystkie małe myszki zjada.

Tak od rana do wieczora,

czy to chlewik, czy obora,

każde zwierzę pracę ma,

a gospodarz o nie dba.

Sylwia Bacewicz

Źródło: S. Bacewicz „Zwierzęta w gospodarstwie” [w:] „Wiersze i inscenizacje dla przedszkolaków na cały rok”, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2018, s. 48–49


3. „Czarodziejski worek”
– zabawa dotykowa; rozwijanie wrażliwości sensorycznej;

rozpoznawanie 
przedmiotów pochodzenia odzwierzęcego, jak np.: ugotowane na twardo jaja, poduszka z piór, skórzane buty, wełniany sweter lub rękawiczki.


4. „Berek”
– zabawa bieżna.

Aktywności środa 17.06

Temat: Rodziny zwierząt.

 

Cele:

– Dziecko wchodzi w rolę w czasie zabawy ruchowej, naśladuje zwierzęta poprzez ruchy i gesty

– Dziecko wzbogaca słownik o nazwy zwierząt i ich młodych łączy młode osobniki z dorosłymi

– Dziecko słucha piosenki i omawia jej treść , rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne

– Dziecko rozwija skoczność i sprężystość

Przebieg:

1. „Mieszkańcy zagrody” – zabawa naśladowcza, ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt w gospodarstwie wiejskim; doskonalenie koncentracji uwagi oraz umiejętności szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy.

2. „Młode i ich mamy” – porządkowanie ilustracji, tworzenie kolekcji: osobniki dorosłe i ich młode, nazywanie poszczególnych przedstawicieli zwierząt, np.: kura – kurczę, krowa – cielę, gęś –gąsię; wyszukiwanie podobieństw i różnic między młodymi i rodzicami, doskonalenie motoryki małej w czasie kierunkowych ruchów.

Środki dydaktyczne: Książeczki, ilustracje ze zwierzętami.


3. „Stary Donald”
– prezentacja piosenki i rozmowa na temat jej treści; nauka utworu na zasadzie echa, próby śpiewania.


Mama włącza dziecku piosenkę. Podejmują próbę śpiewania razem.


4. „Skok przez przeszkodę”
– zabawa ruchowa z elementami skoku.


Rodzic ustawia dziecku przeszkodę stosowną do jego możliwości. dziecko przeskakuje kilka razy.

Na spacerze: „Badacz przyrody” – swobodne obserwacje zmieniającego się otoczenia.

Aktywności wtorek 16.06

Temat: Hałasy na wiejskim podwórku

Cele:

– Dziecko rozwija skoczność i sprężystość

– Dziecko z uwagą słucha utworu

– Dziecko rozpoznaje zwierzęta na podstawie wydawanych przez nie dźwięków naśladuje dźwięki zwierząt

– Dziecko usprawnia narządy artykulacyjne w czasie ćwiczeń naśladowczych

– Dziecko buduje właściwe wzorce postępowania

– Dziecko wie, czym karmić wybrane wiejskie zwierzęta


Przebieg: 

1. „Skok przez przeszkodę”
– zabawa ruchowa z elementami skoków.

 

2. „Na podwórku” – słuchanie utworu T. Fiutowskiej, wzbogacanie form odbioru literatury, kształtowanie umiejętności odgrywania ról, wykorzystanie fragmentu utworu do ćwiczeń ortofonicznych, poznanie sposobów odżywiania się zwierząt.


DZIECKO: Jestem Hania. Rano wstaję

i zwierzętom pokarm daję.

(Zbliża się do Kury)

KURA: Ko, ko, ko…

HANIA: Kurko, dam ci w misce ziarnek trochę.

KURA: O te ziarna właśnie proszę…

KROWA: Muu, muu, muu…

HANIA: Już ci daję trawę, krówko.

KROWA: Teraz pójdzie mi na zdrówko.

KOŃ: Ihiha, ihiha…

HANIA: Siwku, jest dla ciebie garstka owsa…

KOŃ: Jeszcze jedną mogę dostać?

HANIA: Dla ciebie mam piesku, kość.

PIES: Kości nigdy dość.

KOT: Miau, miau, miau…

HANIA: A dla ciebie mleko, kotku…

KOT: Postaw miskę tu, przy schodku.

ŚWINKA: Kwik, kwik, kwik…

HANIA: Świnko, do korytka sypię jadło…

ŚWINKA: Jeszcze trochę, by się zjadło…

HANIA (ogląda się, zwierzęta jedzą):

Czerwiec • W wiejskiej zagrodzie 211

Każdy dostał swoje danie.

Ja też idę na śniadanie!

Teresa Fiutowska

Źródło: T. Fiutowska, „Na podwórku” [w:] Ożyńska-Zborowska H., „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa

Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 263–264


Mama czyta utwór, a dziecko naśladuje głosy zwierząt.

 

3. „Kwa, kwa i kukuryku” – zabawy logopedyczne.

doskonalenie aparatu mowy oraz słuchu; rozpoznawanie, naśladowanie odgłosów zwierząt z gospodarstwa.

Rodzic włącza dziecku odgłosy zwierząt, dziecko odgaduje, a potem je naśladuje.

 

4. „Głodne zwierzęta” – zabawa dydaktyczna
rozmowa na temat konieczności zaspokajania 
potrzeb zwierząt przez człowieka, np. odpoczynku, zapewnienia schronienia, pożywienia.

Rodzic i dziecko przyporządkowują poszczególnym zwierzętom odpowiedni rodzaj pokarmu.

 

• „Berek” – zabawa bieżna na podwórku

Podkategorie