październik 2019 - luty 2020

LUTY 2020

jumper* dżamper(r) /’dʒʌmpə(r)/ sweter

coat* keut /kəʊt/ kurtka

hat* het /hæt/ czapka

scarf* ska(r)f /skɑ:(r)f/ szalik

T-shirts* tisze(r)ts /tiʃɜ:(r)t/ koszulki

z krótkimi rękawami

shorts* szorts /ʃɔ:(r)ts/ spodenki

~red* red /red/ czerwony

hot* hot /hɒt/ gorący

cold* keuld /kəʊld/ zimny

~Hello heleu /hə’ləʊ/ Cześć!

~Bye-bye baj baj /’baɪ baɪ/ Pa, pa!

~one łan /wʌn/ jeden

~two tu /tu:/ dwa

~three fri /θri:/ trzy

~yellow jeleł /’jeləʊ/ żółty

~blue blu /blu:/ niebieski

~big byg /bɪɡ/ duży

small smol /smɔ:l/ mały

happy hepi /’hæpi/ szczęśliwy

sad sed /sæd/ smutny

 

PIOSENKA I

I put my jumper on. (udawaj, że zakładasz sweter)

One, two, three. (pokaż po kolei jeden, dwa i trzy palce)

I’m ready! (stań prosto)

Let’s play.

I put my coat on. (udawaj, że zakładasz kurtkę)

One, two, three.

I’m ready!

Let’s play.

I put my hat on. (udawaj, że zakładasz czapkę)

One, two, three.

I’m ready!

Let’s play.

I put my scarf on. (udawaj, że zakładasz szalik)

One, two, three.

I’m ready!

Let’s play.

 

PIOSENKA II

I’m cold, cold, cold! (skrzyżuj ręce, połóż je na ramiona i udawaj,

że drżysz)

I put my jumper on. (udawaj, że zakładasz sweter)

I’m cold, cold, cold!

I put my coat on. (udawaj, że zakładasz kurtkę)

I’m cold, cold, cold!

I’m hot, hot, hot! (otrzyj czoło)

I put my T-shirt on. (udawaj, że zakładasz koszulkę)

I’m hot, hot, hot!

I put my shorts on. (udawaj, że zakładasz spodenki)

I’m hot, hot, hot!

 

GRUDZIEŃ 2019 –STYCZEŃ 2020

WYRAŻENIA

~mummy* mami /’mʌmi/ mamusia

~daddy* dedi /’dædi/ tatuś

sister* syste(r) /’sɪstə(r)/ siostra

brother* brade(r) /’brʌðə(r)/ brat

granny* greni /’ɡræni/ babcia

~baby* bejbi /’beɪbi/ dziecko

~yellow* jeleł /’jeləʊ/ żółty

happy* hepi /’hæpi/ szczęśliwy

sad* sed /sæd/ smutny

~Hello heleu /hə’ləʊ/ Cześć!

~Bye-bye baj baj /’baɪ baɪ/ Pa, pa!

~one łan /wʌn/ jeden

~two tu /tu:/ dwa

~three fri /θri:/ trzy

~blue blu /blu:/ niebieski

~big byg /bɪɡ/ duży

small smol /smɔ:l/ mały

dance dans /dɑ:ns/ tańczyć

 

PIOSENKA I

Close your eyes (zakryj oczy)

Who is this? (odsłoń oczy)

It’s your daddy!

Blow a kiss. (udaj, że zdmuchujesz z dłoni buziaka w stronę innej

osoby)

Close your eyes (zakryj oczy)

Who is this? (odsłoń oczy)

It’s your mummy!

Blow a kiss. (udaj, że zdmuchujesz z dłoni buziaka w stronę innej

osoby)

Close your eyes (zakryj oczy)

Who is this? (odsłoń oczy)

It’s your sister!

Blow a kiss. (udaj, że zdmuchujesz z dłoni buziaka w stronę innej

osoby)

Close your eyes (zakryj oczy)

Who is this? (odsłoń oczy)

It’s your brother!

Blow a kiss. (udaj, że zdmuchujesz z dłoni buziaka w stronę innej

osoby)

 

PIOSENKA II

Clap, clap, clap. (klaszcz w dłonie)

Let’s be happy! (uśmiechnij się)

Brothers and sisters,

Mummy and daddy.

Jump, jump, jump. (podskakuj)

Let’s be happy! (uśmiechnij się)

Brothers and sisters,

Mummy and daddy.

Dance, dance, dance. (poruszaj się w rytm muzyki)

Let’s be happy! (uśmiechnij się)

Brothers and sisters,

Mummy and daddy.

 

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2019

Hello* heleu /hə’ləʊ/ Cześć!

Bye-bye* baj baj /’baɪ baɪ/ Pa, pa!

Cheeky* cziki /’tʃi: ki/ Cheeky

Tom* tom /tɒm/ Tom

Ellie* eli /eli/ Ellie

Rory* rori /’rɔ:ri/ Rory

fingers* fynge(r)z /’fɪŋɡə(r)/ palce u rąk

nose* neuz /nəʊz/ nos

tummy* tami /’tʌmi/ brzuszek

toes* teuz /təʊz/ palce u nóg

~eyes* ajz /aɪz/ oczy

~ears* ie(r)z /ɪə(r)z/ uszy

~one* łan /wʌn/ jeden

~two* tu /tu:/ dwa

~three* fri /θri:/ trzy

~blue* blu /blu:/ niebieski

~big* byg /bɪɡ/ duży

small* smol /smɔ:l/ mały

~Hello heleu /hə’ləʊ/ Cześć!

~Bye-bye baj baj /’baɪ baɪ/ Pa, pa!

Point to … pojnt tu /pɔɪnt//tʊ/ Wskaż na …

Count … kaunt /kaʊnt/ Policz …

Colour … kale(r) /’kʌlə(r)/ Pokoloruj …

 

PIOSENKA I

Big tummy, big tummy (wskaż brzuszek)

Pointing at you! (wskaż brzuszek)

Big tummy, big tummy (zrób duże koło rękami w powietrzu)

Pointing at you! (wskaż brzuszek)

Small ears, small ears (wskaż uszy)

Listening to you! (wskaż uszy)

Small ears, small ears (zrób małe koło rękami w powietrzu)

Listening to you! (wskaż uszy)

Big eyes, big eyes (wskaż oczy)

Looking at you! (wskaż oczy)

Big eyes, big eyes (zrób duże koło rękami w powietrzu)

Looking at you! (wskaż oczy)

Small toes, small toes (wskaż palce u nóg)

Walking to you! (wskaż palce u nóg)

Small toes, small toes (zrób małe koło rękami w powietrzu)

Walking to you! (wskaż palce u nóg)

 

PIOSENKA II

Fingers, nose, tummy, toes, (poruszaj palcami u rąk, dotknij nosa,

brzuszka, palców u nóg)

Tummy, toes. (dotknij brzuszka, dotknij palców u nóg)

Fingers, nose, tummy, toes, (poruszaj palcami u rąk, dotknij nosa,

brzuszka, palców u nóg)

Tummy, toes. (dotknij brzuszka, dotknij palców u nóg)

And fingers and nose, (poruszaj palcami u rąk, dotknij nosa)

And tummy and toes. (dotknij brzuszka, dotknij palców u nóg)

Fingers, nose, tummy, toes, (poruszaj palcami u rąk, dotknij nosa,

brzuszka, palców u nóg)

Tummy, toes. (dotknij brzuszka, dotknij palców u nóg)

wrzesień 2019

Hello song:

Hello, hello,

Hello children!

Hello, hello, hello!

Hello, Mickey!

Hello, hello!

Hello Mickey!

Hello, hello!

 

Bye-bye song:

Bye-bye, bye-bye,

Bye-bye, children!

Bye-bye, bye-bye.

Bye-bye, Mickey!

Bye-bye, bye-bye!

Bye-bye, Mickey!

Bye-bye, bye-bye!

 

Zwroty:

Hello

Goodbye

 

I see something blue:

Blue!
I see something blue.
Blue!
I see something blue.
Blue, blue, blue, blue…
I see something blue.
Find something blue!

Yellow!
I see something yellow.
Yellow!
I see something yellow.
Yellow, yellow…
I see something yellow.
Find something yellow!

Red!
I see something red.
Red!
I see something red.
Red, red, red, red…
I see something red.
Find something red!

Purple!
I see something purple.
Purple!
I see something purple.
Purple, purple…
I see something purple.
Find something purple!

Blue.
Yellow.
Red.
Purple.
I see colours everywhere.

 

Słówka:

blue,

red,

white,

black,

brown,

yellow,

purple,

orange