Czerwiec 2017

pen -długopis,
pencil - ołówek,
rubber - gumka do ścierania,
book - książka,
school bag - plecak,
ruler - linijka
sun- słońce
beach ball- piłka plażowa
shell- muszelka
sandcastle- zamek z piasku
watermelon- arbuz
swimming- pływanie
beach- plaża
lemonade- lemoniada
boat- łódka
sunglasses- okulary przeciwsłoneczne
in the mointains- w górach
at the seaside- nad morzem
by the river- nad rzeką
in the country- na wsi

Maj 2017

1. Alphabet
2. House
3. Furnitures
4. On/ in/under/behind

House /haus/ dom
Kithen /kiczn/ kuchnia,
bathroom /bafrum/ łazienka,
bedroom /bedrum/ sypialnia,
window /łindeu/ okno,
door /do:r/ drzwi,
floor /flo:/ podłoga,
roof /ruf/ dach
on/on/- na,
in/in/- w,
under/ andre/- pod,
behind/bihaind/- za

Kwiecień 2017

1. Activities

2. Spring- rymowanka

3. Easter

4. Revision/ Song

Ride a bike /raɪd a baɪk/ – jeździć rowerem
Play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔːl/– grać w piłkę
Play basketball /pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ – grać w koszykówkę
Fish /fɪʃ/ – łowić ryby

spring/spring/- wiosna
butterfly/baterflaj/- motyl
ladybird/lejdibe(r)d/- biedronka
grass/gras/- trawa
leaves /livz/- kiście
flowers/flałers/- kwiaty
bear/ber/- niedźwiedź
frog/frog/- żaba
Rymowanka:
Spring, spring is coming soon,
Grass is green and flowers bloom.

Happy Easter! /ˈhæpi ˈiːstə(r)/ – wesołych Świąt
Easter eggs /ˈiːstə(r) egz/ - pisanki
Easter basket /ˈiːstə(r) ˈbɑːskɪt/ – koszyk wielkanocny
Spring /sprɪŋ/ - wiosna
It's warm / It swɔː(r)m/ - jest ciepło
Flowers bloom /ˈflaʊə(r) s blu:m/ – kwitną kwiaty
long days /lɒŋ deɪs/ – długie dni   

Marzec 2017

1. Domestic animals

2. Farm animals

3. Wild animals

4. Insects
Domestic animals – zwierzęta domowe,

Dog /dɒɡ/ - pies,

cat /kæt/ - kot,

fish /fɪʃ/ - ryba,

rabbit /ˈræbɪt/ - królik,

tortoise /ˈtɔː(r)təs/ - żółw,

mouse /maʊs/ - mysz

Farm animals – zwierzęta na farmie,

Horse /hɔː(r)s/- koń,

pig /pɪɡ/ - świnia,

cow /kaʊ/ - krowa,

duck /dʌk/ - kaczka,

goose /ɡuːs/ - gęś,

rooster /ˈruːstə(r)/- kogut - kogut

wild animals – dzikie zwierzęta,

lion /ˈlaɪən/ - lew,

tiger /ˈtaɪɡə(r)/ - tygrys,

giraffe /dʒəˈrɑːf/ - żyrafa ,

elephant /ˈelɪfənt/ - słoń,

monkey /ˈmʌŋki/ - małpa,

snake /sneɪk/ - wąż

Insects- owady,

bee /biː/- pszczoła,

butterfly /ˈbʌtə(r)ˌflaɪ/ - moltyl,

spider /ˈspaɪdə(r)/ - pająk
Rymowanka:
I can walk like a dog – umiem chodzić jak pies
I can jump like a frog – umiem skakać jak żabka
I can swim like a fish – umiem pływać jak ryba
I can fly like a bird –umiem latać jak ptak

Luty 2017

Tractor/trakto/traktor

, plane/plein/ - samolot,

bike /bajk/- rower,

bus/bas/-autobus

Jobs /dżobs/- zawody

doctor/doktor/-lekarz,

teacher/ticze/-nauczyciel,

dentist/dentɪst/- dentysta,

farmer/fɑ:mə/-rolnik

Scidimarinka song,

love/lov/- miłość,

heart/hart/ serce,

sweets/słits/- słodycze

„Skidamarink song"
Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

(Repeat)