Aktywności wtorek 16.06

Temat: Hałasy na wiejskim podwórku

Cele:

– Dziecko rozwija skoczność i sprężystość

– Dziecko z uwagą słucha utworu

– Dziecko rozpoznaje zwierzęta na podstawie wydawanych przez nie dźwięków naśladuje dźwięki zwierząt

– Dziecko usprawnia narządy artykulacyjne w czasie ćwiczeń naśladowczych

– Dziecko buduje właściwe wzorce postępowania

– Dziecko wie, czym karmić wybrane wiejskie zwierzęta


Przebieg:

1. „Skok przez przeszkodę” – zabawa ruchowa z elementami skoków.


2. „Na podwórku”
 – słuchanie utworu T. Fiutowskiej, wzbogacanie form odbioru literatury, kształtowanie umiejętności odgrywania ról, wykorzystanie fragmentu utworu do ćwiczeń ortofonicznych, poznanie sposobów odżywiania się zwierząt.


DZIECKO: Jestem Hania. Rano wstaję

i zwierzętom pokarm daję.

(Zbliża się do Kury)

KURA: Ko, ko, ko…

HANIA: Kurko, dam ci w misce ziarnek trochę.

KURA: O te ziarna właśnie proszę…

KROWA: Muu, muu, muu…

HANIA: Już ci daję trawę, krówko.

KROWA: Teraz pójdzie mi na zdrówko.

KOŃ: Ihiha, ihiha…

HANIA: Siwku, jest dla ciebie garstka owsa…

KOŃ: Jeszcze jedną mogę dostać?

HANIA: Dla ciebie mam piesku, kość.

PIES: Kości nigdy dość.

KOT: Miau, miau, miau…

HANIA: A dla ciebie mleko, kotku…

KOT: Postaw miskę tu, przy schodku.

ŚWINKA: Kwik, kwik, kwik…

HANIA: Świnko, do korytka sypię jadło…

ŚWINKA: Jeszcze trochę, by się zjadło…

HANIA (ogląda się, zwierzęta jedzą):

Czerwiec • W wiejskiej zagrodzie 211

Każdy dostał swoje danie.

Ja też idę na śniadanie!


Teresa Fiutowska

Źródło: T. Fiutowska, „Na podwórku” [w:] Ożyńska-Zborowska H., „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa

Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 263–264Mama czyta utwór, a dziecko naśladuje głosy zwierząt.


3. „Kwa, kwa i kukuryku”
 – zabawy logopedyczne.

doskonalenie aparatu mowy oraz słuchu; rozpoznawanie, naśladowanie odgłosów zwierząt z gospodarstwa.


Rodzic włącza dziecku odgłosy zwierząt, dziecko odgaduje, a potem je naśladuje.


4. „Głodne zwierzęta”
 – zabawa dydaktyczna
rozmowa na temat konieczności zaspokajania 
potrzeb zwierząt przez człowieka, np. odpoczynku, zapewnienia schronienia, pożywienia.

Rodzic i dziecko przyporządkowują poszczególnym zwierzętom odpowiedni rodzaj pokarmu.


• „Berek”
 – zabawa bieżna na podwórku

Aktywności poniedziałek 15.06

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie razem z dzieckiem wykonanych zadań. Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci.

Zadania można realizować z dzieckiem o dowolnej porze dnia, można również dzielić je na krótkie etapy biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka.

link do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1Jag1TA9VcWdK_mNITDWBlctj1MZ_m_8h/view?usp=sharing


Krąg tematyczny: W wiejskiej zagrodzie

 

Temat: W zagrodzie

Cele:

– dziecko ogląda książki i wyszukuje w nich ilustracje na wybrany temat

– dziecko uczestniczy w zabawie ruchowej

– dziecko wie, jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie, rozpoznaje i nazywa je

– dziecko wchodzi w rolę w czasie zabawy ruchowej, naśladuje zwierzęta poprzez ruchy i gesty

– dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych


„Wokół nas” – przygotowanie kącika tematycznego z książkami, ilustracjami, albumami oraz figurkami zwierząt z gospodarstwa wiejskiego w pokoju dziecka na cały tydzień.


1. „Koguty i kurczątka”
 – zabawa ruchowa

Mama klaszcze rytmicznie, wolno, a dziecko chodzi na palcach jak duży kogut. Gdy mama zacznie klaskać szybko dziecko biega jak kurczaczek.


2. 
„Wiejska zagroda” – poznawanie elementów zagrody z różnych materiałów źródłowych; rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie zwierząt gospodarskich; wysłuchanie ciekawostek.


3. „Mieszkańcy zagrody”
 – zabawa naśladowcza, ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt w gospodarstwie wiejskim; doskonalenie koncentracji uwagi oraz umiejętności szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy.


4. „Dom dla zwierząt”
 – zabawa manipulacyjna; budowanie wiejskiej zagrody z klocków; tworzenie pionowych i poziomych konstrukcji z zachowaniem zasady równowagi.


• „Króliczki”
 – zabawa orientacyjno-porządkowa

Mama wyklaskuje rytm, a dzieci króliczki swobodnie skaczą po dywanie. Na przerwę w grze każdy króliczek powinien jak najszybciej podbiec do swojego domku(zaznaczamy dziecku miejsce i pokazujemy przed zabawą).

Aktywności piątek 12.06

Temat: Słońce w pełni

Cele:


* Dziecko turla piłka zamiennie raz jedną ręką, raz drugą

* Dziecko podrzuca i łapie woreczek

* Dziecko maszeruje w woreczkiem na głowie

* Dziecko odgaduje treść prostych zagadek słownych

* Dziecko próbuje tworzyć zagadki

* Dziecko współpracuje podczas zabawy integracyjnej


Przebieg:

1. „Gimnastyka na świeżym powietrzu” – ćwiczenia ruchowe;


Podczas wykonywania gimnastyki warto zwrócić uwagę, że powinna się ona odbywać przy dopływie świeżego powietrza. Nie ma potrzeby wychodzenia na zewnątrz, wystarczy otworzyć okno w pokoju, w którym dzieci ćwiczą :)
 Oprócz tego należy mieć przygotowaną szklankę z wodą, aby w każdym momencie dziecko mogło po nią sięgnąć.


Proponowane ćwiczenia:

Turlanie piłką po wyznaczonym torze – rodzic rozkłada na podłodze np. poduszki, plastikowe miski, maskotki, które będą wyznacznikami podczas slalomu. Piłkę dziecko powinno turlać naprzemiennie, tzn. raz ręką prawą, raz ręką lewą.

Turlanie piłki głową – dziecko ustawia się w pozycji do czworakowania; jego zadaniem jest przeturlać piłkę w wyznaczone miejsce (np. drugi koniec pokoju) bez użycia rąk i nóg; unikamy slalomu, zdecydowanie lepsza będzie prosta trasa

Przeciąganie szalika – dziecko oraz rodzic siłują się przeciągając szalik (najlepiej już nieużywany); zwracamy dziecku uwagę na zasady bezpieczeństwa;

Podrzucanie woreczka – używamy woreczka z ryżem/kaszą gryczaną itp.; dziecko podrzuca i łapie woreczek jedną ręką (po kilku próbach zmiana ręki), następnie próbuje przerzucać z ręki do ręki;

Marsz z woreczkiem – woreczek układamy dziecku na głowie; zadaniem przedszkolaka jest marsz po pokoju z woreczkiem, którego nie może podtrzymywać ręką; dla urozmaicenia czasami robimy przysiad

Rzucanie i łapanie – dziecko razem z rodzicem ćwiczy rzucanie piłka/ maskotką /niewielką poduszką od dołu (nie zza głowy) oraz łapanie oburącz.

2. „Zagadkowa łąka” – rozwiązywanie zagadek słownych 


Rodzic odczytuje dziecku treść zagadek. Jeśli dziecku jest ciężko odgadnąć o czym jest wierszyk, proszę naprowadzać pociechę wzbogacając wierszyk o dodatkowy opis.

Co to za panie? Mają w paski ubranie,

Mają dużo roboty, bo robią miód złoty
(pszczoły)

Ma bardzo małe oczka – nie widzi prawie wcale,
ale w ciemnych tunelach, pod ziemią,
w aksamitnym futrze rusza się doskonale
(kret)

Kręcę się i pracuję, kopiec z igieł buduję.
Dźwigam igły jak bale, nie narzekam wcale.
(mrówka)

Czerwone nogi i białe piórka,
przed nim do wody, żaby dają nurka.
(bocian)

Tu cytrynek, tam paź królowej,
wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką,
gdy tylko zaświeci słonko.
(motyle)

Skaczą po łące, pływają w wodzie.
Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie.
(żaby)


3. „Zgadnij ty!” – tworzenie zagadek

Rodzic tłumaczy dziecku zabawę: dziecko rozgląda się po pokoju, wypatruje jedną rzecz i mówi o niej zagadkę, opisuje ją. Może powiedzieć jaki ma kolor, do czego służy, kto ją lubi – cokolwiek przyjdzie mu do słowy, ale nie może powiedzieć użyć jej nazwy. Np. „To jest czarne, duże, tata ogląda w nim wiadomości” – telewizor.
Zabawę można prowadzić w każdym momencie, nawet podczas wyprawy do sklepu czy na plac zabaw – opisujemy na zmianę z dzieckiem coś, co zwróci naszą uwagę.


4. „Powiedz mi coś miłego” – zabawa integracyjna

Środki dydaktyczne: włóczka / szpulka nici / długi sznurek


Do zabawy zapraszamy wszystkich domowników.
Uczestnicy siadają swobodnie na podłodze. Rodzic jako pierwszy trzyma włóczkę. Jego zadaniem jest wybrać jedną z osób i powiedzieć jej coś miłego (np. „Synku, lubię jak się uśmiechasz”) podając jednocześnie kłębek, lecz nie puszczając końca włóczki. Druga osoba postępuję tak samo – pamiętamy, ze trzyma kawałek włóczki a przekazuje kłębek. W ten sposób włóczka się rozwija, a domownicy tworzą sieć jak pająka. Jeśli w zabawie biorą udział tylko dwie osoby, np. dziecko i tata, każdy z nich może użyć dwóch rąk i włóczkę za każdym razem inaczej przeplatać, aby tez wyglądała jak pajęczyna.


Wszystkim dzieciom oraz rodzicom życzymy wspaniałego weekendu!

Aktywności środa 10.06

Temat: Tyle samo

Cele:


* Dziecko potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem

* Dziecko poprawnie posługuje się terminem „tyle samo”

* Dziecko przeprowadza proste działania matematyczne przy pomocy liczmanów

* Dziecko potrafi skupić się przez niedługi czas skupiając się na wrażeniach słuchowych


Przebieg:


1. Przywitanka - posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi, utrwalanie swojego imienia i nazwiska.


Rodzice witają się z dzieckiem w sposób bardzo oficjalny, ale jednocześnie bardzo ważny. Mówią „Dzień dobry! Nazywam się……… (mówimy pełne imię i nazwisko). A ty, kim jesteś?”

Wszyscy wiemy, że dzieci najefektywniej uczą się i utrwalają wszelkie wiadomości poprzez zabawę, w związku z czym warto zmienić ton głosu, przybrać śmieszną pozę, albo po prostu na zakończenie się elegancko ukłonić. Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko: użyło zwrotu grzecznościowego, przedstawiło się pełnym imieniem i nazwiskiem.


2. „Tyle samo” – zabawy matematyczne: przeliczanie, dopełnianie, rozdzielanie po tyle samo


Środki dydaktyczne: 
Owoce sezonowe – truskawki, czereśnie (w zastępstwie, ewentualnie nakrętki od butelek, klocki lego, łyżeczki, kredki – wszystko, co możemy potraktować jako liczman)


Rodzic razem z dzieckiem siadają przy stole, rozdaje każdemu po pięć liczmanów (najlepiej drobne owoce). Zadaniem dziecka jest układać w rzędzie tyle liczmanów, ile rodzic. Rodzic głośno komentuje to, co robi, np. „zobaczmy, co się stanie, jeśli zabiorę jedną truskawkę?”. Za każdym razem przeliczamy głośno cały zbiór.

Warto dać dziecku po piec różnych liczmanów (np. truskawek, czereśni i ogórków). Układamy zbiory analogicznie do pierwszej wersji, dodatkowo segregujemy wg wybranej cechy np. koloru.


3. „W sadzie” – zabawa z elementami skłonu


Dziecko maszeruje po pokoju (zwracamy uwagę na pozycje – plecy wyprostowane, kolana wędrują ku górze). Na hasło „owoc!” dziecko oraz rodzic stają w lekkim rozkroku i schylają się po owoc starając się, aby nogi pozostały wyprostowane.


4. „Odgłosy przyrody” – wsłuchiwanie się w dźwięki natury


Rodzic siada z dzieckiem przy otwartym oknie. Najkorzystniej byłoby, żeby usiało mu na kolanach, przytulone. Zarówno dziecko, jak i rodzic zamykają oczy. Najważniejszym zadaniem w tej zabawie jest uważne słuchanie – należy wsłuchiwać się w dźwięki otoczenia, aż usłyszymy np. świergot ptaków. Jeśli trudno o takie dźwięki w Państwa domach, można skorzystać z nagarnia w Internecie, np. 
https://www.youtube.com/watch?v=UGVer-XSNVI . Podczas tego ćwiczenia delikatnym głosem Rodzic pomaga dziecku różnicować poszczególne dźwięki. Dzięki takie prostej formie aktywności dzieci ćwiczą analizę słuchową oraz doskonalą umiejętność skupiania się, lecz największą korzyścią jest wyciszenie się i pogłębienie więzi emocjonalnej z rodzicem.

Aktywności wtorek 09.06

Temat: Przetwory owocowe

Cele:


* Dziecko łapie piłkę oburącz

* Dziecko rzuca piłką

* Dziecko stempluje w konturze

* Dziecko wykonuje proste prace porządkowe


Przebieg:

1. „Kolory” – tradycyjna zabawa z piłką


Środki dydaktyczne: piłka


Rodzic wyjaśnia dziecku zasady gry: Rodzic, rzucając piłką jednocześnie wypowiada dowolny kolor (czerwony, żółty, zielony…). Dziecko ma za zadanie złapać piłkę na wszystkie kolory oprócz czarnego, wtedy szybko podnosi ręce do góry. Po kilku rzutach następuje zmiana – dziecko rzuca piłką, Rodzic łapie.

2. „Przetwory z owoców” – praca plastyczna


Środki dydaktyczne: 
Blok papieru rysunkowego, mazak, farby plakatowe, ziemniak przekrojony na pół

Rodzic na kartce papieru rysuje mazakiem kontur dużego słoika. Ustalamy z dzieckiem, jakie przetwory będzie tworzyć na kartce. Zadaniem dziecka jest wybrać farbę w odpowiednim kolorze, a w tym czasie Rodzic przygotowuje stempel – może być to przekrojony ziemniak na pół, marchewka, kawałek selera…Dowolne twarde warzywo, w którym delikatnie wykrawamy kształt owoca do słoika.

Gdy dziecko wystempluje owoce w słoiku, może dodatkowo pokolorować wnętrze słoika kredką w odpowiednim kolorze.

3. „Słoik pyszności dla mamy” - stemplowanie dla mamy


Rodzic chwali dziecko za na pewno pięknie wykonaną pracę i prosi o swój słoik z przetworami. Tak jak wcześniej dzieci same wybierały owoce, tak teraz wybiera Rodzic…. Najlepiej, aby wybrał warzywo do stemplowania, za którym pociecha nie przepada – można w ziemniaku zrobić stempelek marchewki, korzenia pietruszki, okrąglutki groszek, ziarenko kukurydzy, pieczarkę itp. Uczymy w ten sposób dzieci szacunku do wyboru innych osób, akceptacji odmiennych preferencji smakowych, a przede wszystkim uświadamiamy je, ze każdy z nas jest inny i ma prawo lubić coś innego. A może dzięki zabawie w stemplom w kształcie marchewki dzieci chętniej spróbują jej w zupie?

4. Sprzątanie po zakończonej pracy


Po zakończonych owocnych pracach, dzieci pomagają Rodzicom posprzątać. Na pewno uda się samodzielnie pozbierać prace w jedno miejsce aby wyschły, pozakręcać słoiczki z farbą, umyć pędzelki, wylać kubeczek z wodą. Najwięksi pomocnicy na pewno dodatkowo za pomocą mokrej szmatki wytrą stolik.

Podkategorie