Aktywności piątek 24.04

Temat: W domowej bibliotece

Cele :

        dziecko naślduje ruchem wymienione zwierzęta

        dziecko wie, gdzie można wypożyczyć książkę

        dziecko wie, jak zachowywać się w bibliotece

        dziecko wie, że należy szanowć książki

        dziecko układa książki na półce

        dziecko samodzielnie wykonuje zakładkę do książki

        dziecko dba o prządek w swoim otocznieu

Przebieg:

1. „ Zaczarowne pudełko - zwierzęta ” - zabawa naśladowcza. Rodzic zaprasza dziecko do naśladownia ruchem zwierząt. Każde polecenie poprzedza zwrotem: Otwieram zaczarowne pudełko, a z niego wychodzi ….( np. wilk, zając, jeleń, lew, słoń...). Dziecko przestaje naśladować zwierzę, gdy rodzic powie: Zamykam zaczarowane pudełko. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając zwierzę.

2. „ Zwiedzamy naszą domową biblitekę ” - przeglądanie biblioteki dziecka, rozmowa z dzieckiem o zachowniu się w publicznej bibliotece, zabawa w bibliotekarza.

3. „ Porządki w kąciku książki ” - wspólne porządki – układanie ksiażek na półkach wg wielkości , przeglądanie, czy wszystkie książki są w dobrym stanie, wspólne sklejanie rozerwanych kartek.

4. „ Zakładka do książki ” - praca plastyczna wg pomysłu rodzica i dziecka z dostępnych materiałów

Zadanie na cały tydzień

„ Moja własna książeczka ” - zakończenie zadania tygodnia. Wykonanie własnej książki z zebranych ilustracji podczas codziennego czytania książki. Mamy nadzieję, że własna książeczka zrobiona rączkami dziecka, przyniesie im wiele radości i rozbudzi w nich zainteresowanie ksiażką, a postawiona w domowej bibliotece będzie wywoływała wiele wspomnień, wynikających z jej powstania.

Aktywności czwartek 23.04

Temat:Jak powstaje książka?

Cele :

        dziecko wspina się na palce

        dziecko rozumie polecenia – wysoko, nisko

        dziecko wie jak powstaje ksiażka

        dziecko poznaje nowe słowa: autor, ilustrator, drukarz, czytelnik

        dziecko posługuje się okresleniami dotyczacymi położenia przedmiotów w przestrzeni

        dziecko rozwija zainteresowanie książką

Przebieg:

1. „ Wysoko – nisko ” - zabawa ruchowa. Dziecko spaceruje po pokoju, przy akompaniamencie muzyki. Na hasło: Wysoko! Staje na palcach, naśladując odkładanie książek na wysoką półkę, na hasło Nisko! - kładzie książki na podłodze, kucając przy tym zamast się schylać. Zabawę powtarzamy


2. „ Jak powstaje książka ?”
 - rozmowa kierowana, poznanie etapów powstawania książki. Rodzic wybiera jedną książkę z kącika książek dziecka i opowiada jak powstała. Wsród twórców wymienia: autora ( osobę, która wyobraziła sobie postacie i ich historię), ilustratora ( osobę, która namalowała ilustracje do książki), drukarza ( osobę, która wudrukowała książkę), księgarza ( osobę, która pracuje w księgarni, gdzie można kupić różne książki)


3. „ Magiczna książeczka ” 
zabawa matematyczna, utrwalenie pojeć dotyczących położenia w przestrzeni. Dziecko bierze do ręki książkę i staje naprzeciwko krzesełka. Zgodnie z poleceniem rodzica kładzie książkę we wskazanym miejscu: połóż ksiażkę na krzesło, pod krzesłem, obok krzesła, trzymaj ksiażkę nad krzesłem. Zabawę powtarzamy kika razy. Potem dziecko może dawać polecenia rodzicowi.


4. „ Chwila z ksiażką ”
 - słuchanie bajki czytanej przez rodzica, opisywanie wskazanych ilustracji, rozwijanie zainteresowania książką.

 

 Zadanie na cały tydzień

   „ Moja własna książeczka ” - przypominamy o codziennym czytaniu wybranej przez dziecko książeczki, a następnie zrobienie ilustracji.

Aktywności środa 22.04

Temat: Książka moim przyjacielem

Cele :

        dziecko obdarza uwagą rodzica

        dziecko odpowiada na pytania

        dziecko doskonali poczucie rytmu i umiejętności wokalne

        dziecko naśladuje emocje za pomocą mimiki

Piosenka na powitanie dnia – dziecko śpiewa swoją ulubioną piosenkę

Przebieg:

1.  „ Biedronka ” - zabawa muzyczna z nauką piosenki https://www.youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8 Rodzic razem z dzieckiem słucha piosenkę, a następnie zadaje pytania o czym była treść piosenki? Przy zwrotkach piosenki dziecko naśladuje rękami ruch skrzydeł biedronki. Podczas refrenu rodzic razem z dzieckiem klaszcze rytmicznie w dłonie, a następnie o uda jednocześnie obiema rękami


2.„ Lustro ” 
- zabawa naśladowcza, pokazywanie i naśladwanie emocji za pomocą mimiki. Dziecko siada naprzeciwko rodzica. Rodzic podaje nazwę emocji, np.: strach, złość, radość, smutek, płacz. Dziecko patrząc na rodzica, odzwierciedla podaną emocję mimiką, następnym razem zaczyna zabawę dziecko.


3. „ Książeczki na półeczki ”
 - zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic rozkłada książeczki na dywanie, zadaniem dziecka jest ułożyć książki wg wielkości, małe na jedną gromadkę, duże na drugą gromadkę. Następnie rodzic układa na dywanie dwie kolorowe kartki np. niebieską i czerwoną. Na sygnał rodzica – duże książki układamy na niebieskiej kartce, małe na czerwonej, dziecko wykonuje polecenie., potem dziecko prowadzi zabawę, rodzic może się pomylić, żeby spowodować skupienie uwagi dziecka i pobudzić je do myślenia i fajnej zabawy.


4. „ Wędrująca książka ” 
- zabawa słuchowo-ruchowa. Dziecko podaje ksiażkę rodzicowi zgodnie z jego poleceniem: Książka jest smutna – dziecko podaje książkę ze smutną miną, Książka jest zaskoczona, Ksiażka jest wesoła, zdziwiona, przestraszona.....


Zadanie na cały tydzień

„ Moja własna książeczka ” - przypominamy o codziennym czytaniu wybranej przez dziecko książeczki, a następnie zrobienie ilustracji.

Aktywności wtorek 21.04

Temat: Dziś przyrzekam, obiecuję, każdą książkę uszanuję

Cele:

        dziecko obdarza uwagą rodzica

        dziecko porównuje wielkość przedmiotów używając okresleń „ duży”, „ mały”

        dziecko ocenia postawę bohaterów

        dziecko składa przyrzeczenie dotyczące szanowania ksiażek

        dziecko dokonuje wyboru zabaw

Przebieg:

1. „ Czarodziejska ścieżka ”
- zbawa równoważna . Rodzic układa ze sznurka ścieżkę, po której przechodzi dziecko, do zabawy można wykorzystać krawędź dywanu.

2. „ Robimy porządki ” - zabawa edukacyjna, porównywanie wielkosci przedmiotów. Rodzic wybiera celowo ksiązki  w dwóch rozmiarach: duże i małe. Następnie prosi dziecko o pomoc w porządkach. Prezentuje książkę dużą i małą, pytając, czy dziecko widzi różnicę w wielkości. Rodzic włącza muzykę, dziecko porusza się w rytm muzyki z jedną wybraną przez siebie książką dużą lub małą. Na przerwę w muzyce dziecko układa małą książkę na półkę. Potem znowu tańczy ale z dużą książką, która następnie odkłada na drugą półkę. W ten sposób dziecko porządkuje książki małe i duże.

3. „ Szanujemy książki ” - uważne wysłuchanie wiersza J. Huszcza, rodzic rozmawia na temat tresci wiersza, dziecko ocenia postawę bohaterów, dziecko składa przyżeczenie dotyczące szaniwania książek


SKARGA KSIĄŻKI


Jestem książką z dużej szafy, wszyscy mówią, żem ciekawa

więc mnie ciągle ktoś pożycza, lecz nie cieszy mnie ta sława.

Miałam papier bielusieńki, ślady na nim Florka ręki.

Pozaginał Jaś mi rogi, Julek na mnie kładł pierogi.

Anka, Władka siostra mała, ta mi kartki dwie wyrwała.

Coż mi z tego, żem ciekawa, dłużej żyć tak nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować, to się na klucz zamknę w szafie.

4. „ Nasze raczki ” - zabawa plastyczna; odbijanie na kartce pomalowanych dłoni. Dziecko maluje dłoń farbą, następnie kilkakrotnie odbija je na kartkach.

5. „ Duże, małe ” - zabawa słuchowo-ruchowa. Dzecko w rytm muzyki chodzi po pokoju. Na hasło – Duże dziecko, dziecko chodzi na palcach z wysoko uniesionymi r ękami. Na hasło – Małe dziecko, dziecko chodzi w pozycji skulonej, trzymając się za kostki.

6. Zabawy w pokoiku dziecka. Rodzic zacheca dziecko aby samo zdecydowało którymi zabawkami będzie się bawiło z rodzicem.

7. Propozycje innych zabaw: skoki obunóż w przód i w tył do wyznaczonego miejsca, skoki odstawno-dostawne ( jak konik) do wyznaczonego miejsca, skok w dal, skoki w górę.

        
Zadanie na cały tydzień

„ Moja własna książeczka ”  - przypominamy o codziennym czytaniu wybranej przez dziecko książeczki, a następnie zrobienie ilustracji. Wspaniałej zabawy i dużo radości.

Aktywności poniedziałek 20.04

Krąg tematyczny: „Co lubią książki?”

Temat: Magiczny kącik z ksiażkami


Cele:

- Dziecko czerpie radość z zabawy

- Dziecko aktywnie uczestniczy w zabawie

- Dziecko z zaangażowaniem słuch czytanej bajki

- Dziecko opisuje ilustracje w książce

- Dziecko rozwija zainteresowanie książką

Przebieg:

1. „Powitanie” – zabawa wprowadzająca dobry nastrój.

Mama, tata, i dzieci na dowolną melodię śpiewają po kolei przyśpiewkę

                        "Witaj Kasiu (podajemy imię swojego dziecka) jak się masz

                        wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy

                        bądź wśród nas".

2. "Magiczny kącik z książkami" - przeglądanie książeczek z dziecięcej biblioteczki, połączone z rozmową, zwracanie uwagi na ilustracje. Zachęcanie dziecka do wypowiedzi, opowiadania.

3. "Chwila z książką" - słuchanie bajki czytanej przez rodzica.

4. "Wysoko - nisko" - zabawa ruchowa.

Dziecko chodzi po pokoju z książką w ręce. Na hasło: wysoko! dziecko staje na palcach, naśladując odkładanie książki na półkę. Na hasło: nisko! dziecko kuca i kładzie książkę na dywanie. zabawę powtarzamy.

Zadanie na cały tydzień.

"Moja własna książeczka" - czytamy codziennie dziecku wybraną przez nie książeczkę. Robimy ilustrację (na miarę możliwości)i tak codziennie. Na koniec tygodnia zszywamy kolorową nitką i gotowe!!! Wspaniałej zabawy i dużo radości.

Prosimy Rodziców o wydrukowanie poniższej tabeli i systematyczne zaznaczanie razem z dzieckiem wykonanych zadań.Wypełnioną tabelę należy zachować wraz z pracami dzieci. 


link do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1Jag1TA9VcWdK_mNITDWBlctj1MZ_m_8h/view?usp=sharing

Podkategorie