Wiersz ,,Katechizm Młodego Polaka '' W. Bełza

- Kto ty jesteś?

-Polak mały.

-Jaki znak twój?

-Orzeł biały.

-Gdzie ty mieszkasz?

-Między swemi.

-W jakim kraju?

-W polskiej ziemi.

-Czem ta ziemia?

-Mą ojczyzną.

-Czem zdobyta?

-Krwią i blizną.

-Czy ją kochasz?

-Kocham szczerze.

-A w co wierzysz?

-W Polskę wierzę.

-Coś ty dla niej?

- Wdzięczne dziecię.

-Coś jej winien?

-Oddać życie.